Whitehead, Thomas

Employed

1788 – 1792

Notes

Wage: £18 per annum.